דרכון פולני

דרכון פולני

תמונה של דרכון פולני

אזרחות פולנית – מי זכאי?

הדין הפולני בכל הנוגע לקבלת אזרחות מורכב מחוק האזרחות הפולנית שנחקק בשנת 1920 (ומאז עבר מספר שינויים משמעותיים), מפסיקות בתי המשפט המנהליים המקומיים לאורך השנים וכן מהפרקטיקה הנהוגה מול כל אחד מ-16 מושלי הפרובינציות (ווייוודות Województwo) בפולין.

על-פי הדין, על מנת להיות זכאי לקבל דרכון פולני, על המועמד להוכיח תחילה כי הוא נולד בפולין או להוכיח זיקה משפחתית לאדם האחרון ממשפחתו שנולד בפולין. בנוסף, יש להוכיח כי בהתאם לתאריך עזיבת פולין, לא התרחשו אירועים לאחר עזיבת פולין אשר הביאו לשלילת/ביטול האזרחות של אותו אדם (כגון: שירות בצבא זר, עיסוק בתפקיד ציבורי/ממשלתי, ועוד). 

אופן הבדיקה

לאור מורכבותו של הדין הפולני ואופן הבדיקה הקפדני והמחמיר של גורמי השלטון הרלוונטיים בפולין, יש לנתח כל מקרה לגופו ולבחון כיצד ניתן לבסס תשתית ראייתית מוצקה המכילה הוכחות וראיות בנוגע לכך שהמועמד או קרוב משפחתו היו אזרחים פולנים, כי נשמרה האזרחות וכי יש התאמה ברורה בין הזהות של האדם בפולין לבין זהותו בישראל (או במדינות נוספות בהן חי לאחר עזיבתו את פולין). העניין דורש בקיאות, ניסיון ומומחיות, אשר אותם משרדנו צבר לאורך שנות פעילותו.

חשוב להבין, כי הדין מעניק סמכות מנהלית לכל מושל פרובינציה בפולין להכריע באם לאשר או לדחות בקשת אזרחות פולנית.

למשרדנו הידע, הבקיאות והניסיון המעשי לדעת איזו פרובינציה מוסמכת לטפל במקרה נתון (לא כל מושל יכול לטפל בכל מקרה), ומכאן לבנות תכנית עבודה המתחשבת בפרקטיקה הנהוגה מול אותו מושל, אופן בדיקת הבקשה הנהוג באותה פרובינציה וכיו"ב.

הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי בשנת 2004 הביאה לכך כי החל מאותו מועד ואילך מי שהינו אזרח פולני זכאי להנות מהאפשרויות הבאות: 

דרכון פולני מספק לכם את ההטבות הבאות: 

  • דרכון פולני נותן לכם חופש תנועה בלתי מוגבל בשטחי האיחוד האירופאי
  • עבודה ומגורים בכל רחבי האיחוד האירופאי, ללא הגבלת זמן וללא צורך באשרות
  • רכישת השכלה גבוהה באירופה בחינם או בשכר לימוד נמוך באופן משמעותי
  • נגישות רבה יותר להשקעה בנדל"ן ואף אפשרות לקבלת תנאי מימון נוחים
  • ועוד

הוצאת דרכון פולני על ידי משרד מקצועי

משרדנו מציע שירות מקיף וצמוד הכולל ליווי עד קבלת דרכון פולני בפועל, ובכלל זה כולל הגשת בקשות מתאימות בישראל ובפולין, השגת מסמכים רלוונטיים בישראל ובפולין, ולעתים רבות גם במדינות נוספות, ככל שיש צורך בכך.

כמו כן, משרדנו מטפל עבור המועמד בפנייה מתאימה לרשויות הרלוונטיות בפולין ובישראל. ככל וקיים פער בנתונים במרשמי האוכלוסין של שתי המדינות, המשרד מסייע במתן פתרונות יצירתיים לבעיות בירוקרטיות ומנהליות שעלולות לצוץ במהלך התהליך, וכאלו ישנן לא מעט.

משרדנו גם אחראי לטיפול בכל התרגומים הנדרשים לטובת התהליך. משרדנו עובד עם מתורגמנים ממשלתיים המוכרים ע"י משרד המשפטים הפולני.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לבדיקת זכאות ראשונית עבור הוצאת דרכון פולני ללא עלות.


תהליך קבלת האזרחות והדרכון

תהליך קבלת אזרחות פולנית של מועמד מותנה במספר משתנים, כגון מקום הלידה של הגורם המזכה באזרחות (Ancestor), תאריך הלידה, מועד עזיבת פולין, אירועים שהתרחשו לאחר העזיבה ועוד. רק בהינתן הנתונים המצוינים לעיל, ניתן יהיה להעריך את משך התהליך ואופיו.

ניתן לחלק את התהליך למס' שלבים באופן הבא:

שלב א': בדיקת זכאות (ללא עלות וללא התחייבות)

בשלב זה משרדנו יבצע הערכה משוקללת של כל הנתונים הרלוונטיים למקרה וכן ינתח מסמכים שמצויים בידי המועמד, במטרה לוודא כי הזכאות עבור אזרחות פולנית אכן קיימת. במידת הצורך, משרדנו יסביר אילו השלמות נדרשות לצורך מיצוי בדיקת הזכאות, כגון בדיקה מול צה"ל, משרדי ממשלה ישראלים וכיו"ב. קיימת גם אפשרות להיעזר בשירותי משרדנו לביצוע הבדיקות הנלוות.

דרכון פולני שלב ב': איסוף והמצאת מסמכים רלוונטיים

ככל ויימצא כי הזכאות עומדת בעינה, יחל שלב איסוף המסמכים הנדרשים לתהליך (מסמכים ממרשם האוכלוסין, תעודות נישואין, ועוד).

לציין, כי משרדנו אחראי לאיסוף והכנת כל המסמכים הישראלים הרלוונטיים לתהליך (במקרים מסוימים נוכל גם לטפל בהשגת מסמכים ממדינות זרות, כגון גרמניה, קפריסין, ארה"ב וכיו"ב), וכמו כן, הינו אחראי גם להחתמת כל המסמכים בחותמת "אפוסטיל" במשרד החוץ בירושלים ו/או במדינות הרלוונטיות האחרות.

ככל שיהא צורך כאמור להמציא מסמכים ממדינות אחרות נוספות, יידון הדבר באופן נקודתי.

הוצאת אזרחות פולני שלב ג': הגשת בקשה לגורמי השלטון בפולין

בתום שלב איסוף כל המסמכים הנדרשים לתהליך, יועברו המסמכים לצוות המשפטי של משרדנו בפולין. לאחר תרגום כל המסמכים, יפעל הצוות המשפטי שלנו מול הרשות המוסמכת בפולין על מנת לאשר את אזרחותו הפולנית של המועמד. בכפוף לטיב המקרה, שלב זה יכלול גם שלבי ערר לערכאות מנהליות גבוהות ובמידת הצורך גם ערכאות שיפוטיות.

שלב ד': הסדרת הניירת במרשם האוכלוסין הפולני

עם קבלת האזרחות, ולפני שיהא ניתן להגיש בקשה עבור דרכון פולני עצמו, כל מועמד נדרש ע"פ החוק להסדיר את מעמדו האזרחי במרשם האוכלוסין הפולני. תונפק לו תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת שינוי שם וכיו"ב. הליך זה הינו הכרחי לצורך קבלת הדרכון. ההליך הנ"ל מתבצע ע"י הצוות המשפטי של משרדנו בפולין ישירות מול פקידי מרשם האוכלוסין המקומי.

שלב ה': הגשת בקשה עבור דרכון פולני

עם סיום הסדרת המעמד האזרחי של המועמד במרשם האוכלוסין הפולני, יש בידו לפנות כעת לקונסוליה הפולנית בישראל או בכל מדינה אחרת ולהגיש בקשה לקבלת הדרכון. במעמד הבקשה לדרכון בקונסוליה, יש להציג את כל מסמכי המקור הנוגעים למעמד האזרחי של המועמד (אישור אזרחות, תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת  שינוי שם וכיו"ב).

משך הזמן מרגע הגשת הבקשה לדרכון בקונסוליה ועד קבלתו בפועל הינו 6-4 שבועות.

שאלות ותשובות

משך התהליך מותנה במספר משתנים. רק בהינתן נתונים רלוונטים ניתן להעריך את משך הזמן הצפוי לתהליך.
על-פי הדין, על מנת להיות זכאי לאזרחות פולנית, על המועמד להוכיח תחילה כי הוא נולד בפולין או להוכיח זיקה משפחתית לאדם האחרון ממשפחתו שנולד בפולין. בנוסף, יש להוכיח כי בהתאם לתאריך עזיבת פולין, לא התרחשו אירועים לאחר עזיבת פולין אשר הביאו לשלילת/ביטול האזרחות של אותו אדם (כגון: שירות בצבא זר, עיסוק בתפקיד ציבורי/ממשלתי, ועוד). לאור מורכבותו של הדין הפולני ואופן הבדיקה הקפדני והמחמיר של גורמי השלטון הרלוונטיים בפולין, יש לנתח כל מקרה לגופו ולבחון כיצד ניתן לבסס תשתית ראייתית מוצקה המכילה הוכחות וראיות בנוגע לכך שהמועמד או קרוב משפחתו היו אזרחים פולנים, כי נשמרה האזרחות וכי יש התאמה ברורה בין הזהות של האדם בפולין לבין זהותו בישראל. העניין דורש בקיאות ומומחיות, אשר אותם משרדנו צבר לאורך שנות פעילותו.
PESEL הנו מספר זהות פולני, אשר ניתן לכל אזרח (בדומה למס' זהות ישראלי). הנפקת PESEL נעשית בצמוד לבקשה להנפקת הדרכון.
לילדים עד גיל 11 (כולל) – יונפק דרכון שתוקפו למשך 5 שנים. מגיל 12 ומעלה - יונפק דרכון שתוקפו למשך 10 שנים.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן! הטיפול של משרדנו אינו מצריך ממך שום טרחה בנושא. כל שתידרש/י הוא לחתום על ייפוי כוח ואנו נטפל בשמך ובמקומך בהשגת כלל הניירת הנדרשת מול כל הרשויות הישראליות הרלוונטיות.
ייתכן וכן, הזכאות כפופה לנתוני המקרה. כמו כן, משרדנו מתמחה בעריכת מחקרים גנאלוגיים מקיפים בפולין ובטריטוריות פולניות לשעבר (אוקראינה, בלארוס) בארכיונים פולנים, באמצעותם ניתן לנסות ולאתר רישומים שיאפשרו להוכיח לגורמי השלטון הפולנים את האזרחות הפולנית של בני משפחתכם.
חד משמעית לא. קבלת האזרחות הפולנית אינה מותנת בידיעת השפה.
משרדנו יודע לטפל בזה במהירות וביעילות. השאר/השאירי פנייה ונדאג לטפל עבורך בהשגת תור לקונסוליה הפולנית בישראל בהקדם האפשרי.
משרדנו יודע לטפל בזה במהירות וביעילות. השאר/השאירי פנייה ונדאג לטפל עבורך בהשגת תור לקונסוליה הפולנית בישראל בהקדם האפשרי, כולל הכנת כל הטפסים הנדרשים - לך רק יישאר להגיע לקונסוליה מוכן ומזומן לחידוש.
ייתכן וכן, הזכאות כפופה לנתוני המקרה. לאחר התרשמות ממסמכים אלה, כמו גם מנתוני המקרה, ניתן יהיה לערוך בדיקת זכאות (ללא עלות וללא התחייבות).
ייתכן וכן, הזכאות כפופה לנתוני המקרה. יש לבחון האם בזמן הלידה ו/או המגורים בפולין של קרוב המשפחה המדובר, השטח המדובר היה נתון לריבונות פולנית.
כן, קיימת זכאות. מקרים אלה, המכונים "מקרי עליית גומולקה" (גומולקה היה שליט פולין הקומוניסטית בשעתו), מאופיינים בכך שעזיבת פולין הותנתה בחתימה על ויתור על האזרחות הפולנית. כיום הדין הפולני מאפשר לבצע השבה/הכרה מחודשת של האזרחות הפולנית באותם מקרים, אולם יש לטפל בהליך ההשבה/ההכרה המחודשת באופן קפדני על מנת לעמוד בדרישות הדין הפולני. לשם כך מומלץ מאד להיעזר במשרד בקיא ומנוסה שיידע לבצע את התהליך באופן הנדרש. למשרדנו הידע, הניסיון והמומחיות לטפל בהצלחה במקרים כאלה. פנה/י אלינו לפרטים נוספים.
הזכאות כפופה לנתוני המקרה. יש לבחון עמידה בתנאי הזכאות שנקבעו בדין, כגון גיוס לצבא זר, עיסוק בתפקיד ציבורי/ממשלתי בישראל, וכיו"ב.
במידה ותאריך הגיוס הרשמי לצה"ל היה לאחר 19 בינואר 1951, השירות בצה"ל (או בכל צבא זר אחר) לא שולל את האזרחות הפולנית והסבא שמר עליה למרות השירות.
ייתכן מאד שמקרה כזה יאפשר לבצע בעניינך טיפול מהיר יותר וזול יותר בהסדרת האזרחות הפולנית שלך. משרדנו יבדוק את המסמכים של קרוב המשפחה ואת הנתונים אודות המשפחה, על מנת לאשר אם תהליך כזה מתאפשר.
החובה היחידה החלה על אזרח פולני על פי החוק הנה הסדרת המעמד האזרחי בפולין. לציין, כי חובה זו הנה תנאי נדרש, בכל מקרה, להנפקת הדרכון הפולני. מעבר לכך, אין כל חובה בידיעת השפה וההיסטוריה, בקביעת מקום מגוריך בפולין, בגיוס לצבא פולין ו/או בתשלום מיסים.
הדבר מורכב יותר ממקרה רגיל אך בהחלט אפשרי. למשרדנו הידע, הניסיון והמומחיות לטפל בהצלחה במקרים כאלה.
כן, אולם בכפוף להצגת מסמכי האימוץ הרלוונטיים בפני שלטונות פולין, ובמקרים מסוימים רישום האימוץ עצמו גם מול רשויות הרווחה הפולנים. מטבעם, מדובר במקרים מורכבים הדורשים ניסיון ומומחיות מול רשויות הרווחה וערכאות השיפוט בפולין. למשרדנו המומחיות לכך.
הדבר ניתן, בכפוף לעמידה בתנאים הקפדניים שנקבעו בנושא בדין הפולני. מטבעם, מדובר במקרים מורכבים הדורשים ניסיון ומומחיות מול הרשויות בפולין. למשרדנו המומחיות לכך ומספר מקרים בהם טיפל בהצלחה.
אזרחות פולנית יכולה להינתן לבן/ת הזוג בכפוף למגורים משותפים של בני הזוג במשך 3 שנים רצופות בפולין עצמה, לאחריהן על בן/ת הזוג לעמוד במבחני התאזרחות. אי לכך חשוב לציין כי עם קבלת האזרחות הפולנית, מוענקות באופן מיידי זכויות מלאות לבן/ת הזוג. הזכויות מוענקות בכפוף למגורים משותפים בכל מדינה ברחבי האיחוד האירופי (כולל פולין). בכך מתאפשר לבן/ת הזוג לעבוד, לגור וכיו"ב ללא צורך בקבלת אשרה (ויזה) מול המדינה המדוברת. על מנת שבן/ת הזוג יזכה לקבל את הזכויות הללו, יש להסדיר את רישום הנישואין במרשם האוכלוסין הפולני. מטבע הדברים משרדנו מטפל בכך.
שתף עם חברים
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button