דרכון רומני

דרכון רומני

דרכון רומני – מי זכאי?

כל אדם שנולד ברומניה או שהינו צאצא לאדם שנולד ברומניה (אבא / אמא / סבא / סבתא), ואין לו עבר פלילי, הינו זכאי לאזרחות רומנית.

תמונה של דרכון רומני

הצטרפותה של רומניה לאיחוד האירופי בשנת 2007 הביאה לכך כי החל מאותו מועד ואילך מי שהינו אזרח רומני זכאי ליהנות מהאפשרויות הבאות:

דרכון רומני מספק לכם את ההטבות הבאות: 

  • חופש תנועה בלתי מוגבל בשטחי האיחוד האירופאי
  • עבודה ומגורים בכל רחבי האיחוד האירופאי, ללא הגבלת זמן וללא צורך באשרות
  • רכישת השכלה גבוהה באירופה בחינם או בשכר לימוד נמוך באופן משמעותי
  • נגישות רבה יותר להשקעה בנדל"ן ואף אפשרות לקבלת תנאי מימון נוחים
  • ועוד. 

דרכון רומני – אפשרות לחיות בכל מדינה באיחוד האירופי 

מוטב לציין, כי בני זוג הנשואים לבעלי דרכון רומני, רשאים לשהות ביחד עם בן/בת זוגם במדינות החברות באיחוד האירופי ללא כל צורך בקבלת אשרות, וליהנות אף הם מכל הזכויות.

מעבר לסוגיית הזכאות עצמה לאזרחות הרומנית, המצריכה בדיקה זכאות מקדימה, יש לקחת בחשבון כי התהליך שעל המועמד לעבור על מנת לממש את זכאותו דורש התנהלות שוטפת מול רשויות בישראל וברומניה (ולעתים גם מדינות נוספות). התנהלות זו כרוכה בסבך בירוקרטי שמציב קושי רב בפני מועמד שאיננו בקיא דיו בנהלים ובמורכבויות הכרוכות בו. כך למשל, לשם הגשת מסמכים המוכיחים את האזרחות הרומנית או המעידים על האזרחות הישראלית, יש להידרש פעמים רבות לתיקון טעויות היסטוריות במרשם האוכלוסין בישראל, תיקון תעודות נישואין מול המשרד לשירותי דת, תרגומים רשמיים, חתימה של נוטריון ואף קבלת חותמת "אפוסטיל" של בית משפט השלום ושל משרד החוץ בירושלים ו/או משרד החוץ של מדינה זרה (במידה ויש להגיש מסמכים שנאספים במדינות זרות נוספות).

הוצאת אזרחות רומנית על ידי משרד מקצועי

משרדנו מציע שירות מקיף וצמוד הכולל ליווי עד קבלת הדרכון בפועל, ובכלל זה כולל הגשת בקשות מתאימות בישראל וברומניה, השגת מסמכים רלוונטיים בישראל וברומניה, ולעתים רבות גם במדינות נוספות, ככל שיש צורך בכך.

כמו כן, משרדנו מטפל עבור המועמד בפנייה מתאימה לרשויות הרלוונטיות ברומניה ובישראל ככל וקיים פער בנתונים במרשמי האוכלוסין של שתי המדינות, ואף מסייע במתן פתרונות יצירתיים לבעיות בירוקרטיות ומנהליות שעלולות לצוץ במהלך התהליך, וכאלו ישנן לא מעט.

הנכם מוזמנים ליצור עמנו קשר לבדיקת זכאות ראשונית של הוצאת דרכון רומני ללא עלות.


תהליך קבלת האזרחות והדרכון

תהליך קבלת האזרחות הרומנית של מועמד מותנה במספר משתנים, כגון מקום הלידה של הגורם המזכה באזרחות (Ancestor), תאריך הלידה, מועד העזיבה מרומניה ועוד. רק בהינתן הנתונים המצוינים לעיל, ניתן יהיה להעריך את משך התהליך ואופיו.

ניתן לחלק את התהליך למס' שלבים באופן הבא:

הוצאת דרכון רומני שלב א': בדיקת זכאות (ללא עלות וללא התחייבות)

בשלב זה משרדנו יבצע הערכה משוקללת של כל הנתונים הרלוונטיים למקרה, במטרה לוודא כי הזכאות לאזרחות רומנית אכן קיימת.

לציין כי ביצוע הבדיקה הינו ללא עלות וללא התחייבות!

שלב ב': איסוף והמצאת מסמכים רלוונטיים

ככל ויימצא כי הזכאות עומדת בעינה, ובכפוף לחתימת הסכם בין המועמד למשרדנו, יחל שלב איסוף המסמכים הנדרשים לתהליך (מסמכים ממרשם האוכלוסין, תעודות נישואין, ועוד).

לציין, כי משרדנו אחראי לאיסוף והכנת כל המסמכים הרלוונטיים לתהליך בכל אחת מהמדינות הבאות: ישראל, רומניה, מולדובה ואוקראינה, וכמו כן, הינו אחראי גם להחתמת כל המסמכים בחותמת "אפוסטיל" במשרד החוץ בירושלים ו/או במדינות הרלוונטיות האחרות.

ככל שיהא צורך להמציא מסמכים ממדינות אחרות נוספות, יידון הדבר באופן נקודתי.

שלב ג': הליך אימות נתונים מול הרשות המוסמכת ברומניה

בתום שלב איסוף כל המסמכים הנדרשים לתהליך, יועברו המסמכים לצוות המשפטי של משרדנו ברומניה. לאחר תרגום כל המסמכים, יפעל הצוות המשפטי שלנו מול הרשות המוסמכת ברומניה על מנת לברר את הסטאטוס האזרחי של הגורם המזכה באזרחות (Ancestor). כלומר, האם אזרחותו של אותו אדם עדיין מוכרת ע"י שלטונות רומניה, או שמא אזרחותו של אותו אדם אבדה/נשללה ויש צורך להשיבה על מנת שיוכל להוציא דרכון ו/או יוכל להוריש אותה לצאצאיו.

דרכון רומני שלב ד': קבלת האזרחות הרומנית

ככל שתתקבל החלטה המכירה באזרחותו של הגורם המזכה באזרחות (Ancestor), הרי שהחל ממועד ההחלטה על הכרה באזרחותו, כל צאצאיו שייקחו חלק בתהליך יוכרו בו במקום כאזרחים רומנים.

מנגד, ככל וההחלטה בעניין הגורם המזכה באזרחות (Ancestor) תהא כי אזרחותו אבדה/נשללה, או אז יהיה צורך לפנות לקונסוליה רומנית ולהגיש בקשה להשיב את אזרחותו. במקרה זה, אזרחותו הרומנית של המועמד תתקבל עם אישור הבקשה להשבת האזרחות.

כן יצוין, כי במידה וישנו צורך להשיב את אזרחותו של הגורם המזכה באזרחות (Ancestor) באמצעות בקשה מתאימה בקונסוליה,  ייקרא המועמד במהלך התהליך לקונסוליה על מנת לשאת שבועה בשפה הרומנית (שבועה קצרה הכוללת מספר משפטים בודדים).

שלב ה': הסדרת הניירת במרשם האוכלוסין הרומני

עם קבלת אזרחות רומנית, ולפני שיהא ניתן להגיש בקשה לקבלת דרכון רומני, כל מועמד נדרש ע"פ החוק להסדיר את מעמדו האזרחי במרשם האוכלוסין הרומני, ולוודא כי יונפק לו מס' זהות רומני (CNP), תונפק לו תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת שינוי שם וכיו"ב. הליך זה הינו הכרחי לצורך קבלת הדרכון.

מיותר לציין, כי משרדנו מלווה באופן צמוד את המועמד בשלב זה, כמו גם ביתר השלבים האחרים, ומנחה כיצד יש לפעול על מנת לעמוד בדרישות החוק.

שלב ו': הגשת בקשה לדרכון

עם סיום הסדרת המעמד האזרחי של המועמד במרשם האוכלוסין הרומני, יש בידו לפנות כעת לקונסוליה רומנית ולהגיש בקשה לקבלת הדרכון. במעמד הבקשה לדרכון בקונסוליה יש להציג את כל מסמכי המקור הנוגעים למעמד האזרחי של המועמד (אישור אזרחות, תעודת לידה, תעודת נישואין, תעודת  שינוי שם וכיו"ב).

ע"פ רוב, משך הזמן מרגע הגשת הבקשה לדרכון בקונסוליה ועד קבלתו בפועל הינו 6-4 שבועות.

 

שאלות ותשובות

תהליך קבלת האזרחות עשוי להימשך בין 10 עד 36 חודשים, והינו תלוי בנתוני המקרה. ע"פ רוב, קבלת תהליך אזרחות נעה סביב 24 חודשים.
על מנת להתחיל את התהליך עבור האזרחות הרומנית יש להמציא מסמכים מישראל וכן מסמכים מרומניה (ו/או מולדובה ו/או אוקראינה ו/או מדינות נוספות). מדובר לרוב במסמכים כלליים (תעודות לידה / נישואין / שינוי שם / וכיו"ב). את המסמכים שולחים לתרגום ברומניה (מבוצע ע"י משרדנו), ושם מתחיל ההליך מול הרשות המוסמכת באמצעות הצוות המשפטי שלנו ברומניה. לציין, כי גם במקרה ואין למועמד כל מסמך רלוונטי הנוגע לעניין, משרדנו ידאג להמצאת כל המסמכים הרלוונטיים.
מי שהנו אזרח רומני ואוחז בידו דרכון רומני רשאי לנוע ולהתנייד באופן חופשי ברחבי האיחוד האירופאי, לגור ולעבוד באופן חופשי בכל מקום בתוך שטח האיחוד האירופאי ללא הגבלת זמן וללא צורך באשרה, ללמוד לימודים אקדמאיים בחינם או בשכר לימוד מופחת באופן משמעותי, מאפשר להשקיע בנדל"ן ומקל על קבלת תנאי מימון נוחים, ועוד.
10 שנים ממועד ההנפקה.
לאחר קבלת האזרחות הרומנית, ניתן לקבל את הדרכון, ובלבד שהוסדרו והונפקו כל מסמכי המעמד האזרחי במרשם האזרחי ברומניה. המשמעות היא שיש להסדיר את המעמד האישי במרשם האוכלוסין של רומניה, ובכלל זה לרשום את לידתו של המועמד, נישואיו (באם הנו נשוי) וכן את השינוי השם הפרטי/משפחה (במידה והמועמד שינה שם מרגע לידתו ועד למועד קבלת האזרחות הרומנית). רק לאחר הסדרת מסמכים אלה ניתן להגיש בקשה לדרכון רומני.             .
גם מועמד שאין בידו כל מסמך בקשר לדורות הקודמים ברומניה זכאי לקבל אזרחות, שכן במקרים אלו ידאג משרדנו להמצאת כל המסמכים הנדרשים.
חד משמעית לא. ידיעת השפה אינה תנאי לקבלת אזרחות רומנית.
CNP הנו מספר זהות רומני, אשר ניתן לכל אזרח (בדומה למס' זהות ישראלי).
בהחלט כן, בכל מקום בתחומי שטח האיחוד האירופי, וללא הגבלת זמן.
תלוי בנתוני המקרה. ישנם מקרים בהם ניתן יהיה להעביר את האזרחות הרומנית לדורי דורות, ומנגד קיימים מקרים בהם על פי חוק האזרחות הרומני ניתן יהיה להוריש את האזרחות הרומנית לצאצאיהם שלושה/ארבעה דורות קדימה (ילדים, נכדים, נינים, בני נינים).
ככל ומי מהדורות הקודמים נולד בשטח רלוונטי במולדובה או אוקראינה בין 1940-1918, יתכן מאוד שכן. תלוי בנתוני המקרה הספציפי. משרדנו מזמין אתכם ליצור קשר על מנת לבצע בדיקת זכאות ללא עלות וללא התחייבות.
פטירתו של הורה/סב שבגינו מתבססת האזרחות הרומנית של צאצאיו אינה משפיע כלל על תהליך האזרחות. ניתן להשיג את תעודת הלידה של קרובי המשפחה המנוחים מרומניה, ובכך לקבל את האזרחות והדרכון הרומני עבור המועמד.
החובה היחידה החלה על אזרח רומני על פי החוק הנה הסדרת המעמד האזרחי ברומניה. לציין, כי חובה זו הנה תנאי נדרש, בכל מקרה, להנפקת הדרכון הרומני. מעבר לכך, אין כל חובה בידיעת השפה וההיסטוריה, בקביעת מקום המגורים ברומניה, בגיוס לצבא רומניה ו/או בתשלום מיסים.
שלילי. ע"פ החוק הרומני, הזכאות לאזרחות עוברת על בסיס קשר דם בלבד. מכאן, כי אף בהינתן נישואין כדין, בן/בת זוג אינו/ה זכאי/ת לאזרחות מכוח הנישואין לאזרח/ית רומניה.
שלילי. נישואים חד מיניים אינם מוכרים ברומניה.
שתף עם חברים
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button