Portugal Passport

חידוש דרכון רומני

תמונה של חידוש דרכון רומני

רבים מאזרחי ישראל כבר מיצו את זכאותם ופעלו על מנת להנפיק עבורם דרכון אירופאי, הטומן בחובו רשימה ארוכה של יתרונות והטבות, וזאת, מכורח ההיסטוריה המשפחתית ואילן היוחסין הקשור במדינות אירופה השונות.

החזקה בדרכון רומני ובאזרחות רומנית היא זכות קיימת לרבים מן העולים ממדינות רומניה ומולדובה וצאצאיהם. בעוד שהנפקת הדרכון הרומני מלכתחילה כרוכה בתהליך בירוקרטי ארוך והוכחת תנאי הזכאות אל מול רשויות מדינת רומניה, חידוש דרכון רומני הוא הליך קצר ופשוט הרבה יותר ליישום.

מתי נדרש חידוש דרכון רומני?

בעוד שהאזרחות הרומנית מקבלת מעמד קבע מרגע אישורה, חידוש דרכון רומני פג תוקף הוא הליך המתקיים בעת שתוקפו של הדרכון פג או עומד לפוג. זאת, בדומה למדינות רבות בעולם, לרבות מדינת ישראל.

על פי תקנות מדינת רומניה חידוש דרכון רומני נדרש מדי תקופה אמורה ועל פי גיל המחזיק בו:

  • דרכון רומני לילד עד גיל 14: בר תוקף לשלוש שנים בלבד.
  • דרכון רומני לילד בגילאים 14-18: בר תוקף לחמש שנים בלבד.
  • דרכון רומני למבוגר מגיל 18 ואילך: בר תוקף לתקופה בת 10 שנים.

במטרה לשמר את הדרכון הרומני (אירופאי) בתוקף בכל עת, מומלץ להתחיל בהליך החידוש כחצי שנה בטרם פקיעת תוקף הדרכון.

כיצד ניתן לבצע חידוש דרכון רומני בישראל?

חידוש דרכון רומני – תושבי ישראל המחזיקים באזרחות רומנית וכפועל יוצא בדרכון רומני אשר פג תוקפו (או עומד תוקפו לפוג) נדרשים בהגשת בקשה מקוונת (בלבד) אל מול אחד מן הגופים הבאים:

קונסוליית רומניה ברמת גן

קונסוליית רומניה בחיפה

הליך חידוש הדרכון הרומני אמנם קל בהרבה מהליך הגשת הבקשה המקורית לאזרחות, אולם בהחלט אינו מתבצע כחותמת גומי ודורש עמידה בדרישות מחמירות ובבירוקרטיה קפדנית.

בין המסמכים אשר נדרשים להצגה בקונסוליה הרומנית במעמד הבקשה לחידוש הדרכון:

תעודות מרשם רומניות מקוריות בלבד: תעודת לידה רומנית, תעודת נישואין רומנית (למבקש/ת נשוי/אה), אישור בגין רישום שינוי שם פרטי ו/או משפחה (במידה ורלוונטי).

דרכון רומני אחרון שהונפק (תקף או שתוקפו עומד לפגו בקרוב)

דרכון ישראלי בתוקף

חידוש דרכון רומני – חשוב לציין כי קיימת חובה להצגת מסמכי מקור בלבד. משכך, במידה ואדם איבד את אחת מתעודות המקור ו/או את הדרכון האירופאי הרומני עצמו, יש לעיתים להנפיק העתק חדש של אותה תעודה או להמציא לקונסוליה אישור בגין דיווח אודות אובדן הדרכון הרומני.

במידה ותוקף הדרכון פג כבר מספר שנים – יתכן ויידרש להמציא לקונסוליה אישור עדכני בגין האזרחות הרומנית, על מנת לוודא כי בעל הדרכון לא ויתר במהלך התקופה האמורה על אזרחותו, הכל בהתאם לנסיבותיו של כל מקרה ספציפי.

מורכבות נוספת

חידוש דרכון רומני – מורכבות נוספת עשויה להיווצר בעת שינוי בסטטוס האישי ו/או בשם הפרטי ו/או שם המשפחה של מבקש החידוש, דוגמת נישואין, גירושין, אלמנות, שינוי שם וכדומה.

ע"פ החוק ברומניה, אזרח מחויב בהצהרה, דיווח ורישום בגין שינויים כאלה מול רשויות רומניה לצורך עדכון רשמי בטרם הגשת בקשת החידוש.

 לסיכום המאמר

לדוגמא, אם אדם מסוים הנפיק את הדרכון הרומני שלו בעת שהיה רווק, ובינתיים התחתן, וכעת, במועד החידוש, אותו אדם רשום כנשוי, ע"פ החוק ברומניה עליו לדווח על כך לרשויות ולרשום את נישואיו ברומניה (לקבל לידיו תעודת נישואין רומנית). אם לא יעשה כן, ייאלץ במועד חידוש דרכון רומני להצהיר כי הינו עדיין רווק, ובכך הוא חשוף לסנקציות הקבועות בחוק הרומני בגין הצהרה כוזבת לגבי פרטיו האישיים.

אשר על כן, על מנת להבטיח את הליך חידוש הדרכון הרומני באופן חלק ומהיר, ללא תקלות בירוקרטיות, ומבלי להיות חשוף לסנקציות הקבועות בחוק בגין הצהרה כוזבת לגבי הפרטים האישיים, מומלץ לפנות לגורם מקצועי המצוי ובקיא בנבכי הבירוקרטיה הרומנית.

בהצלחה!

שתף עם חברים
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button