27.08.2023
דניאל ווליכמן
דרכון רומני
אחרי שהייתי בתהליך לקבלת הדרכון לאורך כמה שנים עם עורכת דין אחרת הגעתי לעו"ד שחר שינדל וזכיתי לליווי מקצועי אמין.
שחר נותן מענה מיידי מפורט ומלא ומתקתק את העבודה. והנה הדרכון בידיי!!!