04.04.2024
דנית ענבר
דרכון רומני

עו"ד שחר
תודה תודה תודה.
על מקצועיות קולחת.
על התמדה.
ארגון וסדר בטופסולוגיה בכל פעם שנדרשתי להגיש/להציג/ להגיע וכו'…
על הנועם בטיפול, הליווי האישי…
המעקב בתוך ים הבירוקרטיה הרומנית המסורבלת ובעיקר האיטית…
תודה – בשם האזרחית הישראלית ועתה גם הרומנית
😜
דנית ענבר