22.02.2023
יצחק גרינבלט
דרכון רומני

מבקש לשתף את החווייה שעברתי בתהליך קבלת הדרכון הרומני.
קיבלתי שירות אדיב יעיל ומקצועי עם ליווי לאורך כל הדרך של עו"ד שחר שינדל .
אני לקוח מרוצה וכנראה שאמשיך הלאה להשגת דרכון גם עבור בתי.