02.11.2017
ליאת ברקוביץ והבן סתיו – ממשפחת אסתר פולק
דרכון פולני

ליאת ברקוביץ – ממשפחת אסתר פולק

ליאת ברקוביץ והבן סתיו - ממשפחת אסתר פולק ליאת ברקוביץ והבן סתיו - ממשפחת אסתר פולק ליאת ברקוביץ והבן סתיו - ממשפחת אסתר פולק