28.01.2024
אזרחות רומנית
משפחת זייליג
דרכון רומני

ברצוננו להביע את תודתנו והערכתנו על טיפולו של עו"ד שחר שינדל בהוצאת הדרכון הרומני.
המומחיות המקצועיות הידע הנרחב בחוקים תשומת הלב לפרטים מומחיות הטיפול בניירת ובנהלים הפכו את התהליך כולו לקצר חלק וללא טרחה.
בנוסף גם לאחר קבלת כל המסמכים הנדרשים המשך ליווי התהליך מול השגרירות הרומנית עד קבלת הדרכון.
תודה על המקצועיות והמסירות.

בברכה
משפ' זייליג