12.02.2024
אזרחות רומנית
משפ' רגב
דרכון רומני

הגענו לעו"ד שחר שינדל כמשפחה בזכות אחת הבנות שרצתה ללמוד באירופה במסגרת חילופי סטודנטים, וכדי לעשות זאת רצתה לממש את הזכות לאזרחות האיחוד האירופי. שמענו מחברים שכבר עשו במקומות אחרים שמדובר בתהליך ארוך ומייגע, ואנחנו זכינו בתהליך לא ארוך ולא מייגע.
למעשה לא עשינו כל פעולה מלבד פגישת ההכרות הראשונה עם עו"ד שחר, וקבלת הדרכון בשגרירות בסוף התהליך, הבנות בתל אביב, ההורים בחיפה, וגם שם הכל תואם עבורנו ללא כל פעולה לוגיסטית שלנו.
כל התהליך נוהל בנעימות ובאדיבות, ברמת שירות משובחת ובעיקר – בזכות עו"ד שחר ובזכות השירות גם חלקים נוספים מהמשפחה זוכים כעת להתקדם באותו אפיק.

תודה רבה מכל משפחת רגב על ענפיה השונים 🙂