10.06.2022
סוניה לנדאו
דרכון פולני

לכבוד
איתי שינדל
והצוות המשפטי מפולין

אני רוצה לומר לכם תודה גדולה על כל מה שעשיתם, על ההסברים המפורטים, על האכפתיות וההקשבה.
עשיתם זאת בצורה מקצועית ואמינה.
תודה הכי גדולה שעזרתם למשפחתי ולי, לקבל את האזרחות והדרכון הפולני.

בתודה,
סוניה לנדאו
כפר סבא

סוניה לנדאו