19.03.2023
תמונה של עליית גומולקה
פנינה דולינסקי
דרכון פולני
שלום איתי,
ברצוננו להודות לך אישית ולנציגיך בפולין, על העבודה המקצועית והיסודית לאורך כל התהליך המורכב, בטיפול ברישום האזרחות ובהפקת הדרכון הפולני.
פנינה ושלמה דולינסקי