Portugal Passport

קבלת אזרחות אירופאית

תמונה של קבלת אזרחות אירופאית

קבלת אזרחות אירופאית כל מה שצריך לדעת במאמר הקרוב: במדינת ישראל, המהווה קיבוץ גלויות ליהודים שהגיעו לאורך מספר דורות מכל רחבי העולם, זכאים אזרחים רבים להחזיק גם באזרחות אירופאית הודות להיסטוריה והשורשים המשפחתיים שלהם.

קבלת אזרחות אירופאית 

קבלת אזרחות אירופאית, המוענקת לכל אחד מאזרחי אחת מ-27 מדינות האיחוד, מתייחסת למעשה להיותו של אדם בעל מעמד של אזרח במדינה כלשהי מבין המדינות האיחוד האירופי, לדוגמא רומניה, פורטוגל, פולין וכדומה. אזרחות באחת ממדינות האיחוד מעניקה זכויות מלאות בכל יתר מדינות האיחוד האירופי, כפי שיוסבר בהמשך. חשוב לציין כי מעמדם של כל אזרחי האיחוד האירופי שווה, ללא קשר למדינת מוצאם, ומכאן גוברת הכדאיות לפעול למען השגת אזרחות של מדינה כלשהי באיחוד.

אחד הסממנים הבולטים הנובעים מהעובדה כי אדם הינו אזרח אירופאי היא העובדה כי באפשרותו לקבל  גם דרכון אירופאי, המקנה לבעליו הטבות וזכויות רבות.

יתרונות בקבלת אזרחות ודרכון אירופאי:

קבלת אזרחות אירופאית כניסה חופשית וניידות – בעלי אזרחות אירופאית זכאים לכניסה חופשית לכל אחת ממדינות האיחוד האירופי, מעבר ביניהן, ללא צורך בבקשות לאשרת שהייה וללא מגבלות וסייגים.

גבולות פתוחים – מעבר לשערי מדינות האיחוד האירופאי הפתוחים לרווחה בעבור בעלי דרכון אירופאי, גם שערים של מדינות נוספות נפתחים בפני אותו אדם הודות להיותו בעל דרכון אירופאי.
בין מדינות אלו, נכללות גם מדינות אשר אינן מאפשרות כניסת ישראלים לשטחן, או לחילופין מדינות המציבות תנאי סף גבוהים לכך. במקרים רבים מדינות אלו דורשות מאזרחים ישראלים כתנאי סף הנפקת ויזה ולעתים גם אשרות נוספות.

לעומת זאת, מי שבחזקתו דרכון אירופאי פטור לרוב מהנפקת ויזה או אשרה כלשהי וביכולתו להיכנס למספר גדול של יותר מדינות ברחבי העולם. נתון זה מקבל חשיבות מכרעת כאשר מדובר למשל באנשי עסקים ישראלים המחזיקים בדרכון אירופאי, המאפשר להם לנוע גם בתוך מדינות שאינן מאפשרות כניסת ישראלים לשטחן.

קבלת אזרחות אירופאית לצורך לימודים

קבלת אזרחות אירופאית רכישת השכלה – האיחוד האירופי מעמיד מוסדות לימוד אקדמאיים מהטובים בעולם לטובת אזרחיו, כאשר כל אחד מאזרחי האיחוד רשאי ללמוד בכל אחד מן המוסדות הללו (בכפוף לתנאי קבלה), בחלקם ללא עלות ובחלקם בעלויות מסובסדות במיוחד ותחת מלגות קיום. צעירים מרחבי העולם בעלי אזרחות אירופאית מנצלים הטבות אלו ורוכשים השכלה במקצועות מבוקשים, ברמה גבוהה.

חשוב לציין, כי אזרח אירופאי (למשל פורטוגלי) המעוניין לרכוש השכלה במדינה אחרת ברחבי האיחוד האירופי, שאינה מדינת מוצאו (למשל איטליה), איננו נדרש לבירוקרטיה הכרוכה בהסדרת אשרת שהייה או אשרת סטודנט באותה מדינה, וזאת בזכות היותו אזרח אירופאי.

עבודה – בעלי דרכון אירופאי זכאים לעבוד כחוק ולהיות מועסקים בכל תפקיד ובכל אחת ממדינות האיחוד, ללא צורך בקבלת אשרת עבודה, וכל זאת ללא מגבלת זמן וללא סייגים. עובדים אלו יוכלו לזכות גם בהקלות מיסוי ובמיצוי זכאויות המס של תושבי האיחוד.

קבלת אזרחות אירופאית לאנשי עסקים

יזמות עסקית – תושבי האיחוד זכאים להיות שותפים ופעילים בכל יזמות עסקית, להקים עסקים מורשים כחוק ואף לזכות להטבות, הלוואות ומענקים בהתאם לנהוג באותה המדינה. מדינות האיחוד ידועות כמעודדות יזמות עסקית לתמיכה בכלכלה המקומית ובכלכלת האיחוד ומסייעות לאזרחים במגוון דרכים.

נדל"ן – ישראלים רבים זיהו את ההזדמנות העסקית הטמונה בהשקעות נדל"ן בחו"ל בכלל ובאירופה בפרט. באמצעות קבלת אזרחות אירופית תהליך ההשקעה הופך לקל ונוח יותר הן מבחינה בירוקרטית והן מבחינת הקלות במיסוי.

ביטחון – אזרחות אירופאית מספקת לבעל האזרחות ולמשפחתו רשת ביטחון מפני כל אירוע בטחוני ומדיני, ומאפשרת ניידות מידית, זמנית או קבועה, בכל סיטואציה. רבים פונים בבקשה לממש את זכותם לאזרחות אירופאית במטרה לספק ביטחון מלא למשפחה, בכל סיטואציה עתידית אפשרית.


תהליך ותנאי סף לקבלת אזרחות אירופאית

קבלת אזרחות אירופאית כרוכה בהוכחת קשר היסטורי או נוכחי בין המבקש לאותה מדינה הרלוונטית לעניין. הנהלים והתהליך הבירוקרטי, כמו גם דרישות החוק המקומי, משתנים ממדינה אחת לאחרת. חשוב לדעת כי נטל הוכחת הקשר בין המועמד לאותה מדינה רלוונטית מוטל על כתפי המועמד בלבד. המועמד אחראי באופן בלעדי לאיסוף כל המסמכים והראיות הדרושים להוכחת זכאותו לקבל את האזרחות של אותה מדינה הרלוונטית לעניין.

זיקה לאחת ממדינות האיחוד האירופאי

קבלת אזרחות אירופאית – תנאי הזכאות לקבלת אזרחות משתנים ממדינה למדינה, וכך גם אופי בדיקת הבקשות מצד הרשויות המוסמכות. ככלל, מרבית מדינות האיחוד האירופי דורשות כתנאי סף לקבלת אזרחות כי למועמד יהיה קשר היסטורי או נוכחי לאותה מדינה בה מוגשת קבלת האזרחות. הוכחת קשר זה, מתבצעת לרוב באמצעות איסוף מסמכים רלוונטיים מארכיונים מקומיים שמטרתם להוכיח את הזיקה של אחד הדורות הקודמים (הורה / סב / וכד') לאותה מדינה.

חשוב לומר כי גם מועמד שאין בידו בתחילת הדרך כל מסמך הנוגע לזיקה שלו ו/או של אחד מהדורות הקודמים במשפחתו למדינה בה מבוקשת האזרחות, אין הדבר פירושו כי לא יוכל לקבל בסופו של תהליך את האזרחות.

ישנן מדינות המעניקות אזרחות גם על בסיס השקעה כספית מצד המועמד. במקרים אלו, מדובר במדינות בודדות בלבד, בסכומי כסף בלתי מבוטלים שעשויים להגיע לגובה של מאות אלפי אירו, וכן בתהליך ארוך שנמשך מספר שנים לפחות.

קבלת אזרחות אירופאית היעדר עבר פלילי

כמו כן, מרבית מדינות האיחוד האירופי דורשות כתנאי סף לקבלת אזרחות כי המועמד יהיה ללא עבר פלילי, ובהתאם לכך נדרש להציג בפניהן תעודת מידע פלילי (“תעודת יושר”) ממשטרת ישראל המעידה על כך. דרישה זו של מרבית מדינות האיחוד האירופי מטרתה להימנע ממתן מקלט לעבריינים, בעיקר אלו שהורשעו בעבירות שיש בהן כדי להוות חשש לפגיעה באינטרס הלאומי של אותה מדינה.

עוד כתבות:

הוצאת דרכון פורטוגלי >> 

הוצאת דרכון פולני >> 

ידיעת שפה

בניגוד לדעה הרווחת, תנאי ידיעת השפה אינו נדרש במדינות רבות באיחוד האירופי כתנאי סף לקבלת האזרחות. דרישה זו אכן קיימת במספר מדינות, בין אם מדובר בשליטה מלאה בשפה ובין אם בשליטה חלקית, יחד עם זאת, כאמור, מדינות רבות כמו למשל פורטוגל, פולין ורומניה, אינן דורשות ידיעת שפה כתנאי לקבלת האזרחות.

ניהול יעיל ונכון של התהליך

לנוכח שלל ההטבות ומגוון הזכויות הכרוכות באזרחות אירופאית בכלל ובדרכון אירופאי בפרט, ישראלים רבים פונים למדינות השונות ברחבי האיחוד האירופי בבקשות לקבלת אזרחות, כאשר המדינות המובילות הן: פורטוגל, רומניה, פולין, אוסטריה וגרמניה.

כל אחת מן המדינות הללו מציגה כאמור הליך בירוקרטי שונה ומחייב לצורך הגשת הבקשה לאזרחות, תוך שימת לב ודגש על ניהול נכון ותקין של תהליכים מסועפים ומורכבים הקיימים בחוק, אשר מצריכים נגישות למידע והיכרות עם הרשויות המקומיות, עם הדין המקומי והשפה המקומית.

חשוב לציין, כי ניהול הליך קבלת אזרחות אירופאית באופן שגוי עלול לחבל בסיכוייו של המועמד לקבל את האזרחות המבוקשת גם אם הוא זכאי לפי החוק המקומי של אותה מדינה, ולכן, כמו בתחומים רבים אחרים, כדאי להיעזר בגורם מקצועי המתמחה בסיוע וליווי הליכי קבלת אזרחות הנוגעים לאותה מדינה רלוונטית. ודאו כי הגורם המקצועי המלווה אתכם הינו בעל קשרים המתאימים במדינות הרלוונטיות, בקיא בדין המקומי ובבירוקרטיה הכרוכה בו, יודע לאן לפנות על מנת לאסוף את כל המסמכים והראיות הנדרשות, ומכיר את הרשויות המוסמכות לטיפול בבקשתכם לאזרחות.

 

שתף עם חברים
דרכון פולני במרכז
דרכון פולני הוא מוצר מבוקש, הניתן לזכאים לכך בלבד, באמצעות הליך בירוקרטי הדורש בין היתר
דרכון פולני בתל אביב
הנפקת דרכון פולני בתל אביב מתבצעת אל מול שגרירות פולין בישראל, בתיאום מראש של מועד
דרכון פולני בהרצליה
העיר הרצליה שהוקמה כמושבה בשנת 1924, הייתה למקום התיישבות לעשרות אלפי מהגרים יהודים מאירופה, אשר
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button