Portugal Passport

דרכון פולני – זכויות הניתנות לבן זוג

תמונה של דרכון פולני לבן זוג

עד לשנת 2004, יוצאי פולין וצאצאיהם בישראל גילו עניין מועט בהשבת זכויות עבר ומימוש זכאות לאזרחות הפולנית. פולין לכשעצמה לא עניינה את הישראלים, כאשר דור העולים נטע שורש מחדש בישראל וסירב להביט לאחור, וצאצאיהם ראו בפולין כיעד למסע שורשים מרגש, אך לא מעבר לכך.

הצטרפותה של פולין לאיחוד האירופי, לצד קביעת חוקים ותקנות המביאים בחשבון את עוולות העבר, הפכו את הדרכון הפולני למבוקש, והולידו ריבוי בקשות לדרכון פולני למהגרים בפולין ולצאצאיהם.

דרכון פולני לבן זוג

בשונה ממדינות רבות בעולם המכירות בקשר נישואין של תושב זר עם אזרח המדינה כקשר אשר מעניק זכאות כמעט אוטומטית לאזרחות, הדין הפולני מחמיר בעניין זה ומאפשר זכאות לאזרחות לבעלי קשר דם בלבד.

משמעות הדבר היא שצעירים ישראלים אשר נולדו למשפחות בעלות שורשים בפולין, אשר עלו לישראל והמקרה שלהם עומד בתנאי הדין הפולני, אמנם יוכלו לתבוע את זכותם להכרה באזרחותם הפולנית, אולם יחד עם זאת, גם מימוש של הזכאות וקבלת אזרחות פולנית עבורם, לא יולידו את זכות הנפקת דרכון פולני לבן זוג או לבת הזוג, באופן אוטומטי. אי לכך, הדין הפולני קובע כי אם האזרח הפולני ובן/ת הזוג יחיו במשותף על אדמת פולין במשך 3 שנים רצופות, הנ"ל יאפשר לבן/ת הזוג לתבוע הכרה באזרחותו הפולנית בכפוף לעמידה במבחני תרבות ושפה מקומיים.

מדוע לממש את הזכות לדרכון פולני

למרות העובדה שבן הזוג לא יקבל את האזרחות הפולנית (אלא אם יעמוד בתנאים שצוינו בפסקה הקודמת), עדיין צאצאי הילדים המשותפים ייהנו מזכאות לקבלת האזרחות הפולנית והדרכון הפולני.
הילדים המשותפים יוכלו להנות ממגוון הטבות ויתרונות, החל מאפשרויות מגורים ותעסוקה בכלל מדינות האיחוד האירופי, ועד להשכלה מסובסדת בחלקה או במלואה בטובי המוסדות האקדמיים המצויים בשטחי מדינות האיחוד האירופי.

עוד שירותים שאנו מספקים:

אזרחות אירופאית כל המידע >> 

דרכון פורטוגלי כל המידע >> 

מהן הזכויות הניתנות לבן/בת הזוג של אזרחי פולין

הרפובליקה הפולנית אמנם אינה מעניקה אוטומטית דרכון פולני לבן זוג, אולם במקרה בו משפחה שבה אחד מההורים הינו אזרח פולני תבחר לנצל את האזרחות הפולנית לצורך קביעת מקום מגוריה בכל מדינה שהיא באיחוד האירופי (בתוכן גם פולין כמובן), בן/בת הזוג שאינם בעלי אזרחות פולנית ייהנו מזכויות שהיה, מגורים, תעסוקה ולמעשה כל זכות שניתנה לבעל האזרחות, למעט קבלת האזרחות והדרכון הפולני. כלומר, שפרקטית גם ללא האזרחות והדרכון, עדיין בן הזוג נהנה מהזכויות שהאזרח הפולני נהנה מהן באיחוד האירופי.

דרכון פולני הוא למעשה תוצר של אזרחות פולנית הניתנת בהתאם לעמידה במספר תנאים ותקנות שנקבעו בחוקי האזרחות הפולניים, לאחר קבלת האזרחות והדרכון. מדובר באזרחות יוקרתית ועשירה ביתרונות בתוככי האיחוד האירופי, התקפה בכל אחת מ-27 מדינות האיחוד המהוות יחד מעצמת מסחר, עסקים וכלכלה.

שתף עם חברים
דרכון פולני במרכז
דרכון פולני הוא מוצר מבוקש, הניתן לזכאים לכך בלבד, באמצעות הליך בירוקרטי הדורש בין היתר
דרכון פולני בתל אביב
הנפקת דרכון פולני בתל אביב מתבצעת אל מול שגרירות פולין בישראל, בתיאום מראש של מועד
דרכון פולני בהרצליה
העיר הרצליה שהוקמה כמושבה בשנת 1924, הייתה למקום התיישבות לעשרות אלפי מהגרים יהודים מאירופה, אשר
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button