Portugal Passport

היתרונות של הדרכון הפולני

תמונה של היתרונות של הדרכון הפולני

מאות אלפי ישראלים, ואף יותר, מחפשים אחר שורשי אילן היוחסין שלהם וחוקרים את נסיבות העלייה של משפחתם לישראל, במטרה לאתר זכאות לדרכון זר, בשל ההבנה של היתרונות העצומים שהוא מספק.

היתרונות של הדרכון הפולני לצאצאי העולים מפולין

רבים מצאצאי העולים מפולין אינם מודעים לזכויות ולהטבות שיכול לספק להם דרכון פולני, ולמעשה נוטים לייחס את המשמעויות האמורות, לקשר עם מדינת פולין בלבד. לפני שנבחן מהם היתרונות של הדרכון הפולני עבור המחזיק בו, חשוב להבין כי פולין היא חברה מלאה ושווה באיחוד האירופי, ודרכון פולני הוא למעשה דרכון אירופי, המספק יתרונות והטבות למחזיקים בו, גם מחוץ לגבולותיה של פולין.

דרכון פולני או אזרחות פולנית

היתרונות של דרכון פולני ניתנים לבעלי אזרחות פולנית, שכן תהליך בחינת הזכאות והאישור מתבצע בנוגע לזכאות המבקש אזרחות פולנית. עם קבלת האישור והסדרת האזרחות, יוכל המבקש להנפיק גם דרכון בהליך טכני, ולהנות מכלל היתרונות של הדרכון הפולני.

דרכון פולני – דרכון אירופי

כאמור, דרכון פולני הוא דרכון אירופי, הניתן לכל אזרח בכל אחת מן המדינות אשר חברות באיחוד האירופי, לרבות פולין. האיחוד האירופי מאגד 27 מדינות באירופה לכדי מעצמה כלכלית, תעסוקתית וחברתית, המעניקה לכלל אזרחיה זכויות ומעמד בכל אחת ממדינות האיחוד. פולין, שהצטרפה לאיחוד האירופי בשנת 2004, העניקה בכך לאזרחיה את זכות החברות באיחוד ואת היתרונות שמספק האיחוד למחזיקי הדרכון הפולני.

בין היתרונות של הדרכון הפולני-אירופי:

  1. ניידות וחופש תנועה בלתי מוגבל – הזכות להתנייד ולעבור בין מדינות האיחוד ללא מגבלה.
  2. זכות התעסוקה – הזכות לעבוד בכל אחת ממדינות האיחוד.
  3. מגורי קבע ומגורים ארעיים – הזכות להתגורר, בשכירות או באמצעות רכישת נכס נדל"ן, בכל אחת מן המדינות החברות באיחוד.
  4. הזכות להשכלה גבוהה – כל אזרח האיחוד האירופי רשאי להירשם וללמוד (בכפוף לתנאי הקבלה של המוסדות הללו) בכל אחד מן המוסדות להשכלה גבוהה המצויים בשטחי מדינות האיחוד, לרבות אוניברסיטאות יוקרה מבוקשות. חלק ניכר מן המוסדות הללו מזכה את תושבי האיחוד בלימודים ללא כל עלות, וחלק אחר מעניק סבסוד משמעותי בעבור הלימודים.
  5. השקעות ופיננסיים – בעלי דרכון פולני רשאים לבצע השקעות בנדל"ן ובפיננסיים במדינות האיחוד, ללא פרוצדורות המוטלות על משקיעים זרים וללא צורך בשותף מקומי, ותחת מיסוי מקל.
  6. זכות התביעה – בעלי אזרחות פולנית שרכושם הולאם בעבר בשל פשעי המלחמה זכאים, תחת קיום נסיבות מסוימות, לתבוע מן המדינה פיצוי בגין הרכוש שאבד למשפחתם בנסיבות הללו.
לסיכום:

היתרונות של דרכון פולני ניתנים למימוש לא רק על ידי יוצאי פולין עצמם, ובאמצעות חקיקה מתקנת ומקלה זכות זאת ניתנת כיום להעברה בירושה ולמימוש. למעשה, צאצאים של יוצאי פולין שהגיעו לישראל, יוכלו לדרוש את מימוש הזכויות מכורח הקשר המשפחתי, גם במידה וזכות זו לא מומשה על ידי סביהם או הוריהם.

שתף עם חברים
דרכון פולני במרכז
דרכון פולני הוא מוצר מבוקש, הניתן לזכאים לכך בלבד, באמצעות הליך בירוקרטי הדורש בין היתר
דרכון פולני בתל אביב
הנפקת דרכון פולני בתל אביב מתבצעת אל מול שגרירות פולין בישראל, בתיאום מראש של מועד
דרכון פולני בהרצליה
העיר הרצליה שהוקמה כמושבה בשנת 1924, הייתה למקום התיישבות לעשרות אלפי מהגרים יהודים מאירופה, אשר
בדוק זכאותך עכשיו
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
Call Now Button